BDO CA s.r.o. byla založena v roce 1998 a je začleněna do skupiny firem významné mezinárodní auditorské společnosti BDO (www.bdoglobal.com).

BDO CA s.r.o. je právním nástupcem auditorské společnosti CAAC s.r.o., která poskytovala auditorské, účetní a daňové služby od roku 1993.

Vzájemná podpora ve skupině firem a vysoká významnost této společnosti BDO CA, včetně profesionální týmové práce přináší využití zkušeností při poskytování auditorských a dalších služeb.

BDO CA s.r.o. zastupují odborníci, kteří mají potřebné zkušenosti v oblasti podnikatelských subjektů, veřejných vysokých škol, organizačních složek státu, územních samosprávných celků, rozpočtových a příspěvkových organizací a finančních institucí.

Partnery BDO CA s.r.o. jsou: 
Ing. Miroslav Hořický, auditor, číslo oprávnění KA ČR 0713. 
Ing. Jiří Kadlec, auditor, číslo oprávnění KA ČR 1246. 
Ing. Rostislav Chalupa, auditor, číslo oprávnění KA ČR 1245, daňový poradce, číslo dekretu 2445.
Ing. Oldřich Bartušek, auditor, číslo oprávnění KA ČR 2256, daňový poradce, číslo dekretu 2940.

 
 
 
Novinky Mapa stránek 

Česká společnost BDO CA s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO. IČ 25535269, reg. Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 31321, Oprávnění KA ČR 305