Rostislav Chalupa

 

Rostislav Chalupa je zakládajícím partnerem společnosti BDO CA s.r.o. Od roku 1994 je registrovaným členem Komory auditorů České republiky a daňovým poradcem registrovaným v Komoře daňových poradců České republiky.

Vystudoval Výrobně-ekonomickou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Dříve pracoval jako metodik účetnictví a vedoucí oddělení účetnictví koncernu Závody všeobecného strojírenství v Brně. Později pracoval u společnosti Ernst & Young a v roce 1993 byl spoluzakladatelem auditorské společnosti CAAC s.r.o., která se v roce 1998 transformovala na BDO CA s.r.o.

Je zodpovědný za audity velkých společností v oblasti výroby, obchodu, ale i auditů subjektů místní samosprávy a veřejných vysokých škol.

Hovoří česky, německy, anglicky a částečně rusky.

 
 
 
 
Novinky Mapa stránek 

Česká společnost BDO CA s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO. IČ 25535269, reg. Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 31321, Oprávnění KA ČR 305